Movember! Jer brk glavu krasi, a svest je čuva!

Jeste li čuli za Movember? Verujem da jeste, jer već više…