Šta kada motivacija nestane?

„Šta je bilo, opet si trom, nikakav, sve te mrzi,…